nhà máy bóng

nhà máy bóng

Máy nghiền bi được sử dụng chính cho đơn giai đoạn nghiền nhỏ, mài, và là giai đoạn thứ hai trong hai mạch giai đoạn nghiền. Theo nhu cầu của khách hà...

Máy nghiền búa

Máy nghiền búa

Chiếc máy ép búa được thiết kế bởi HBCY phù hợp cho sản xuất 0-3 MM thô bột sản phẩm. Máy này thông qua các lý thuyết của truyền thống cổ máy nghiền v...

HJ loạt hàm crusher

HJ loạt hàm crusher

Bằng cách phân tích khách hàng yêu cầu và hấp thụ các đẳng cấp thế giới công nghệ tiên tiến, HBCY phát triển những chiếc máy ép hàm HJ loạt. Máy này c...